Cornick Nicola

01. Skandalistka Читать →

Жанр: Историческая проза Anglia, okres regencji. ZdawaД‡ by siД™ mogЕ‚o, Ејe lady Julianie Myfleet nie zaleЕјaЕ‚o na opinii. Czy gdyby byЕ‚o inaczej, graЕ‚aby w karty o bardzo wysokie stawki, braЕ‚a udziaЕ‚ w skandalizujД…cych przyjД™ciach czy wreszcie romansowaЕ‚a z byЕ‚ym kochankiem wЕ‚asnej matki? Wielu jД… potД™piaЕ‚o, niektГіrzy tolerowali, lecz nikt jej nie rozumiaЕ‚. Lord Martin Davencourt pamiД™taЕ‚ innД… JulianД™,…